På Mongstad Sør har tomteselskapet lagt tilrette og seld industritomter.

Industri, base og serviceområdet på Mongstad er i sterk utvikling. Selskapet Mongstad Vekst AS (der tomteselskapet er medeigar) legg no tilrette for vidare industriutvikling i Mongstadområdet.

Sjå: Reguleringsplan

For meir informasjon kontakt tomteselskapet.