Reguleringsplanen for Galtaråsen industriområde (Isdal/Alver) vart vedteken i 2010. 

Det er tre ledige planerte tomter på 2177 m2, 3160 m2 og 4970m2.

Sjå utsnitt av illustrasjonsplan til reguleringsplan

For meir informasjon om reguleringsplanen, gå til braPLAN si nettside. Velg Lindås kommune og bruk planID: 1263-200903