Mongstad Næringsområde

Mongstad Næringsområde

På Mongstad Sør har tomteselskapet lagt tilrette og seld industritomter.

Industri, base og serviceområdet på Mongstad er i sterk utvikling. Selskapet Mongstad Vekst AS (der tomteselskapet er medeigar) legg no tilrette for vidare industriutvikling i Mongstadområdet.

Isdalstø/Knarvik

Isdalstø/Knarvik

Reguleringsplanen for Galtaråsen industriområde (Isdal/Alver) vart vedteken i 2010. 

Det er tre ledige planerte tomter på 2177 m2, 3160 m2 og 4970m2.