Det tredje byggetrinnet på Hundvin er ferdig planlagt. Byggefeltet inneheld ti einebustadtomter. Det er gjeve rammeløyve til utføring av kommunaltekniske anlegg.

Målet er å få til ei utbygging i samarbeid med privat utbyggar.

Last ned reguleringsplan

Tomt nr. Gnr./Bnr. Areal Merknader
38 56/— Ca. 900 m2
39 56/— Ca. 1000 m2
40 56/— Ca. 1280 m2
41 56/— Ca. 1200 m2
42 56/— Ca. 1150 m2
43 56/— Ca. 1150 m2
44 56/— Ca. 1050 m2
45 56/— Ca. 1100 m2
46 56/— Ca. 1100 m2
47 56/— Ca. 1150 m2

For meir informasjon kontakt tomteselskapet.