Lindås Tomteselskap AS har 17. september 2008 fått godkjent reguleringsplan for Stemmemyra/Fyllingsnes.

Planområdet inneheld 14 einebustadtomter, sju tomter for tomannsbustader, to tomter for firemannsbustader og barnehagetomt.

Før tomteselskapet kan tilrettelegge for utbygging, må reguleringsplanen sine krav til trafikksikring av Fyllingsnesvegen vere oppfylt. Dette arbeider tomteselskapet med.

Det er difor uvisst når tid vi kan komme i gang med første byggetrinn.

Last ned reguleringsplan i PDF-format (filstørrelse 1.92 MB – Last ned visningsprogram)