Lindås Tomteselskap AS har for sal tilrettelagte tomter i Hellebrekka bustadfelt på Hodne/Myking.

Sjå planteikningar over området her (PDF-fil).

s
Tomt Gnr./Bnr. Ca. areal m2  Merknad Pris kr
4 38/124 1000 Seld  370.000,-
5  38/125 987 Seld 405.000,-
8 38/123 1067  Seld 520.000,-
20 38/130 1027  Omsorgsbustad  300.000,-
21 38/129 898  Tomannsbustad 420.000,-
22  38/128 897  Tomannsbustad 420.000,-
23  38/127 976 Seld  420.000,-
24  38/126 1023 Seld 350.000,-
25  38/132 1058 Einebustad 350.000,-
26 38/131 1477  Einebustad 350.000,-

Oppmålingsgebyr er no lagt til tomteprisen med kr. 20.000,-, jfr. krav i avhendinglova vedrørande sal av fast eigedom.