Lindås Tomteselskap har under planlegging to mindre tomtefelt i nærleiken av Lindås senter. Sjå kartskisse. Målet er å få til et prosjekt med 4 bueiningar på den eine tomta og 6-8 bueiningar på den andre staden. Bueiningane vil ha ein storleik på 80-100 m2.

Sjå annonser oppstart detaljregulering: